โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) ยินดีต้อนรับ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ktwschool.ac.th Tue, 29 Nov 2022 13:19:21 ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารเช้า - กลางวัน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1007 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669702690.jpg ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารเช้า - กลางวัน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 1669702690 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) สำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีรถออกมาให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) วันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 256 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1006 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669658713.jpg ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) สำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีรถออกมาให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) วันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ 1669658713 ประชาสัมพันธ์สลัดบาร์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารของท่าน ผู้อำนวยการ รจนา ตันติวิซิเวช โรงเรียนได้จัดทำอาหารเข้าเพิ่มเติมคือขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้คุณค่าทางอาหาร เพิ่มขึ้น คือ ส http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1004 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669616753.jpg

ประชาสัมพันธ์สลัดบาร์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา
สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ภายใต้การบริหารของท่าน
ผู้อำนวยการ รจนา ตันติวิซิเวช โรงเรียนได้จัดทำอาหารเข้าเพิ่มเติมคือขึ้น
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรี 1669616753 ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารเช้า - กลางวัน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1002 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669616097.jpg

ประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารเช้า - กลางวัน  วันจันทร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1669616097
ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 66 ประจำ 2565 ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดนำเสนอ หัวข้อ "โรงเรียนของฉัน" และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน โรงเรียนคลอ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1000 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669601819.jpg

ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 66 ประจำ 2565 ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดนำเสนอ หัวข้อ  "โรงเรียนของฉัน" และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน 1669601819 ประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับนายไพโรจน์ สุขมาก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ (W.B.) ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย วูดแบจด์สองท่อน ปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ม http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=998 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669389785.jpg ประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับนายไพโรจน์ สุขมาก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ (W.B.) ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย วูดแบจด์สองท่อน ปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ 1669389785 ประชาสัมพันธ์ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=996 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669361415.jpg

ประชาสัมพันธ์ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  วันศุกร์  ที่  25  พฤศจิกายน  2565  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอน 1669361415 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเช้า - กลางวัน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=994 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669357628.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเช้า - กลางวัน  วันศุกร์ที่ 25  พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1669357628
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคัดแยกขยะ "ไม่เทรวม" ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=992 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669351327.jpg

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคัดแยกขยะ  "ไม่เทรวม"  ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)

1669351327
ประชาสัมพันธ์วันมหาธีรราชเจ้าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ในการนี้ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา( http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=990 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1669346542.jpg

ประชาสัมพันธ์วันมหาธีรราชเจ้าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 รัชกาลที่ ๖ พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือ 1669346542