: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 9/9/2543 : :


คอยที
ชื่อ-นามสกุล : 
ธนพงษ์  ซ้อนพิมาย
ชื่อเล่น : 
คอยที
วันเกิด : 
9 ก.ย. 2543
อายุ : 
20
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
koity0973510746@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
บ้าน
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
24160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0638783433
กำลังศึกษาที่ : 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :