ชื่อ - นามสกุล :นางพรนภัส เชื้อจีน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนระดัชชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่อยู่ :​155 ม.1​ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา​ แขวงทวีวัฒนา​ เขตทวีวัฒนา​ กทม​ 10170​
Telephone :024315565
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนระดัชชั้นประถมศึกษาปีที่ 2