ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย คำศรี
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :