หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์​ นายไพโรจน์ สุขมาก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัว อักษร G ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดย : admin
อ่าน : 106
พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์​
นายไพโรจน์  สุขมาก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัว  อักษร G
ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
       โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน  ในการนี้ ทั้งนี้โรงเรียนได้เชิญ ประธานสมาคมชาวลั้วะและคณะ มาร่วมหารือ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการออกเลขรหัส G ของนักเรียนไร้สัญชาติ  โดย มีรร.สังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ โรงเรียน