หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์​ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาห้องสมุด สู่การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ผู้รับผ
โดย : admin
อ่าน : 100
พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์​ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาห้องสมุด สู่การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน การแสดงชุดนารีรัตนา  การแสดงมาเลฟินเซนต์  การประกวดตัวละครในโลกนิทาน การแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ และการแข่งขันเล่านิทาน