ชื่อ - นามสกุล :นางนิตยา มรรคทรัพย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
หน้าที่หลัก :คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
ที่อยู่ :155 ม.1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม 10170
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com