ชื่อ - นามสกุล :นางนพพร แก้วเอี่ยม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
หน้าที่หลัก :คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
ที่อยู่ :​155 ม.1​ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา​ แขวงทวีวัฒนา​ เขตทวีวัฒนา​ กทม​ 10170​
Telephone :
Email :